Welkom!

 

Een warm welkom bij numerologie.

 

Het is vandaag 12 3 2021,  een mooie datum om een club over numerologie te beginnen!

 

Cijfers en getallen spelen een grote rol in ons leven en daar zijn genoeg weetjes over te vertellen. Ook in het tekenen en dan vooral in het mandala-tekenen, spelen getallen een belangrijke rol. 

Kleur en getallen kunnen ook samen een eenheid vormen.

Over cijfers&getallen zijn genoeg afbeeldingen en onderwerpen te vinden en mijn plan is om die hier te laten zien. © fanelli

Veel plezier op deze club, tot ziens, liefs Elly.

Op deze club https://fanelli.clubs.nl/  vind je andere creatieve clubs van mij.  

NUL & EEN

NUL

De nul wordt voorgesteld als een lege cirkel. Hiermee symboliseert de nul het niets, het eeuwige, de perfecte vorm en de afwezigheid van alles. De nul is het niet-manifeste, de leegte.

 

EEN

De een wordt voorgesteld door een verticale streep. De een is het begin van alles, de pionier, de essentie, de schepper, het individuele, de eenheid en non-dualiteit. De een is de uiting van yang, de mannelijke energie en wordt algemeen gezien als God, Tao, Ik Ben.

In mandala's vertegenwoordigt het cijfer een het zelfbewustzijn, initiatieven nemen, orginaliteit, maar ook egocentriciteit.

TWEE & DRIE

TWEE

De twee is symbool voor dualiteit, het paar, de tweeling, de afgescheidenheid. Zij vertegenwoordigt evenwicht, stabiliteit, maar ook conflict, polariteit. Twee is yin, de vrouwelijke energie. Het getal twee duidt op bemiddelen, samenwerken, op harmonie, maar ook op besluiteloosheid.

 

DRIE

De drie verschijnt als de triade en stelt de integratie van de tweeheid voor. Zij symboliseert de creatieve krachten, groei, synthese en het begrip "driemaal is scheepsrecht". Het getal drie is het symbool voor de heilige drievuldigheid van lichaam, ziel en geest en de allesomvattende godheid van vader-moeder-kind. 

Uit het oude Egypte kennen we de driemaal grote Hermes Trismegistos. In de oude Griekse en Keltische mythologie komen we de drievoudige godin als maagd, moeder en oude wijze vrouw tegen (Hecate, Bridgit). 

In mandala's kan het getal drie duiden op inspiratie, verbeeldingskracht, zelf expressie en zelfontplooiing.

VIER & VIJF

VIER

De vier is het getal van de orde, de stabiliteit, de harmonie en het rationele. Zij is het symbool voor de aarde en geeft de vier kardinale punten van de seizoenen, de windrichtingen, de maanfasen en de elementen aan. Vier is de verdubbeling van de dualiteit.

In mandala's kan de vier staan voor systematiek en analytisch denken, voor iets opbouwen, praktisch uitwerken en wetmatigheid.

 

VIJF

De vijf is het symbool voor de mens met uitgestrekte armen en benen (in de vorm van het pentagram). Zij vertegenwoordigt de vijf zintuigen, kondigt de verschijning aan van het vijfde element: ether.

Als het getal vijf in een mandala voorkomt kan dit duiden op veranderingen, communicatie en aanpassingsvermogen. Ook lokt de vrijheid, het avontuur en zou het kunnen wijzen op reislust. 

ZES & ZEVEN

ZES

Het getal zes zorgt voor een perfect evenwicht en integratie van verschillende polariteiten, mannelijk-vrouwelijk, vuur-water, lucht-aarde, enzovoort. De heelheid van het getal zes komt goed tot uitdrukking in het hexagram, de twee driehoeken die in elkaar grijpen en zo een harmonieuze zespuntige ster vormen. De totaliteit van de zes wordt eveneens uitgebeeld door de mythe van de schepping van de wereld, die in zes dagen plaatsvond. 

De zes in een mandala kan wijzen op gezondheid, geluk, creativiteit, harmonie, rust en huiselijkheid.

 

ZEVEN

De zeven geldt over de gehele wereld als een heilig en mystiek getal. Er zijn zeven dagen van de week, zeven chakra's, zeven kleuren van de regenboog, zeven muziektonen. Het getal zeven symboliseeert intuiitie, sensitiviteit en innerlijke wijsheid. Wie bijzondere connecties heeft met de zeven staat in contact met de natuur en met de kosmische energie. Bovendien bestaat er een sterke behoefte aan alleen zijn en bezinning.

 

ACHT & NEGEN

ACHT

Acht is het getal van involutie en evolutie. De acht symboliseert stabiliteit, ritme, vernieuwing, karma en wedergeboorte. De liggende acht, de lemniscaat, geeft oneindigheid aan (zo boven, zo beneden) en is een van de vele uitbeeldingen van het evenwicht tussen tegenpolen (hemel-aarde, man-vrouw). 

In mandala's zien we de acht vaak verschijnen als uitdrukking van kracht, ambitie, zelfvertrouwen of verantwoordelijkheid.

 

NEGEN

Ook de negen zien we, als driedubbele triade. Optreden als heilig getal. Het verschijnen van de negen betekent openbaring, vervulling, voltooiing, universaliteit en creativiteit. Negen symboliseert intuiitie, liefde op hoger niveau en mededogen. Ook kan zij wijzen op dienstbaarheid of geduld.

TIEN & ELF & TWAALF

TIEN

Het getal tien is de grondslag van ons telsysteem, gebaseerd op de tien vingers. Tien is de terugkeer naar de eenheid, de perfectie, de vereniging van het mannelijke (1) en het vrouwelijke (0). 

In de mandala geeft de tien een omwenteling of een nieuw begin aan.

 

ELF

Na het nieuwe begin van de tien symboliseert de elf als een getal met een transcendentaal karakter, het doorbreken van de daadwerkelijke overgang en een verruimd geestelijk inzicht. Als zodanig vertegenwoordigt de elf intuiitie, dromen, visualisaties en helderziende beelden. Het getal elf heeft tevens te maken met altruiisme, leiderschap, bezieling en idealisme.

 

TWAALF

Het getal twaalf geeft de kosmische orde en tijd aan: twee maal twaalf uur per etmaal, twaalf maanden, twaalf dierenriemtekens, twaalf apostelen, twaalf Griekse goden. Twaalf hoort bij de ontwikkelde ziel en geeft innerlijke kracht en wijsheid aan. 

 

 

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: